AcasăPolitica de confidentialitate

Politica de confidentialitate

ACADEMIA CATAVENCU prelucrează o serie de date cu caracter personal ale clienților și colaboratorilor săi.

În conformitate cu dispozițiile legale naționale și europene, prelucrarea datelor cu caracter personal trebuie realizată în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), denumit în continuare „Regulamentul GDPR” și celelalte acte, naționale sau europene, emise în vederea aplicării acestuia.

ACADEMIA CATAVENCU respectă dispozițiile din materia prelucrării datelor cu caracter personal, urmărind să vă ofere toate informațiile necesare despre modul în care prelucrează aceste date, respectiv modul de colectare, utilizare, transferare și protecție atunci când navigați Website-ul sau când intrați în contact cu Noi.

Vă rugăm să consultați și Termenii și Condițiile, acestea putând fi accesate prin intermediul Website-ului și fiind aplicabile în toate interacțiunile pe care le aveți cu Noi.

Capitolul I – Dispoziții generale

1. Înțelesul unor termeni

1.1. Termenii cu majusculă folosiți în continuare, dacă nu rezultă altfel din context, au înțelesul prevăzut în Termenii și Condițiile de utilizare a Website-ului.

2. Despre Societate și datele de contact

2.1. Website-ul este deținut de Noi ACADEMIA CAȚAVENCU având sediul social în București, sectorul 3,  Piața Unirii, Nr. 1, Magazin Unirea Shopping Center, etaj 5, birou 9, România, e-mail: redactie@academiacatavencu.com, telefon: (+4021) 310.30.11;

2.2. În conformitate cu Regulamentul GDPR, atunci când prelucrăm datele cu caracter personal Noi avem calitatea de operator, iar Dumneavoastră aveți calitatea de persoană vizată.

2.3. Ne puteți contacta oricând la coordonatele de contact menționate mai sus în cazul în care aveți nevoie de informații suplimentare cu privire la prelucrarea datelor de către Societate.

Capitolul II – Categorii de date prelucrate, scopurile și temeiurile prelucrării, durata de stocare, destinatarii datelor și securitatea acestora

3. Categorii de date prelucrate

3.1. Prelucrăm unele date de identificare, date de contact, cum ar fi numele și prenumele, email-ul și numărul de telefon, în măsura în care optați pentru a le furniza prin intermediul Website-ului pentru a vă putea contacta.

3.2. Prin intermediul Website-ului sunt prelucrate și unele date tehnice, cum ar fi cele referitoare la adresa IP, tipul de browser și versiunea, setările privind locația și ora, modalitatea de utilizare a Website-ului și altele asemenea, pentru a vă oferi o experiență de navigare cât mai plăcută și pentru a înțelege modalitatea în care interacționați cu Website-ul. Pentru detalii cu privire la modalitatea de prelucrare a acestor date, vă rugăm să consultați Capitolul IV – Politica privind modulele cookie.

3.3. Uneori, prelucrăm și unele date de marketing, cum ar fi preferințele Dumneavoastră pentru primirea materialelor comerciale, prin email sau telefon, și de a fi contactați în legătură cu acestea și recenziile pe care le lăsați. De asemenea, unele date de marketing pot fi colectate prin modulele cookie folosite de Website. Pentru mai multe detalii în legătură cu acest subiect, vă rugăm să consultați Capitolul IV – Politica privind modulele cookie.

3.4. Nu prelucrăm date genetice, date biometrice, date privind sănătatea sau condamnările ori date referitoare la confesiunea religioasă, convingerile filozofice, apartenența la sindicate, originea rasială sau etnică, opiniile politice, viața sexuală sau orientarea sexuală.

4. Scopurile și temeiurile de prelucrare a datelor

4.1. Prelucrăm datele în temeiul consimțământului Dumneavoastră, în temeiul îndeplinirii unor obligații legale ale Societății, în temeiul încheierii și executării contractelor cu Dumneavoastră și în vederea realizării intereselor legitime ale Societății, cum sunt cele referitoare la realizarea obiectului de activitate, identificarea de noi clienți, îndeplinirea strategiei de marketing, efectuarea unor analize asupra traficului de pe Website și altele asemenea.

4.2. Prelucrăm datele de identificare și datele de contact în vederea gestionării relației pe care o aveți cu Noi. Aceste date le preluăm direct, în baza acordului pe care îl furnizați cu ocazia transmiterii datelor și sunt necesare în vederea încheierii și executării contractului dintre Noi și Dumneavoastră. În măsura în care nu doriți să ne furnizați aceste date, trebuie să aveți în vedere că este posibil să nu mai putem încheia sau executa contractul încheiat cu Dumneavoastră.

4.3. De asemenea, prelucrăm aceste date și în vederea îndeplinirii unor obligații legale aflate în sarcina noastră, cum sunt obligațiile legale referitoare din materie fiscală sau cele referitoare la ținerea contabilității și altele similare.

4.4. Datele tehnice le prelucrăm în vederea furnizării unei experiențe cât mai optime când navigați Website-ul, dar și din motive de securitate și protejarea a datelor sau pentru a înțelege modalitatea în care interacționați cu acesta, cum ar fi unele preferințe pe care le aveți, în timp ce unele date tehnice sunt prelucrate în scop de marketing. De principiu, aceste date le prelucrăm în baza acordului oferit de Dumneavoastră, dar pot fi și cazuri când le prelucrăm în vederea realizării interesului legitim al Societății, cum ar fi datele prelucrate din motive de securitate și protecție, prelucrarea fiind realizată în acest caz în vederea protejării Societății de diferite atacuri cibernetice și altele asemenea.

4.5. Datele de marketing le prelucrăm în vederea elaborării și urmării politicii comerciale a Societății și în vederea transmiterii comunicărilor comerciale, a ofertelor cu privire la Produsele Societății și pentru a vă contacta în legătură cu acestea. Aceste date le colectăm și utilizăm în baza acordului pe care ni-l furnizați.

5. Durata de stocare a datelor

5.1. De principiu, păstrăm datele colectate pe o perioadă de 5 ani sau pe perioada mai lungă, prevăzută de lege, necesară în vederea îndeplinirii obligațiilor legale pe care le are Societatea, cum sunt, spre exemplu, cele de arhivare a documentelor contabile și altele asemenea.

6. Destinatarii datelor

6.1. Ca în orice activitate economică, și Noi avem o serie de parteneri comerciali cu care colaborăm în vederea desfășurării, în condiții cât mai bune, a activității noastre.

6.2. Nu intenționăm să transmitem datele Dumneavoastră către o țară non-UE.

7. Securitatea datelor

7.1. Păstrăm securitatea datelor conform standardelor din industrie.

7.2. Urmărim să luăm măsurile tehnice necesare protejării securității și confidențialității datelor prelucrate, interzicând orice acces neautorizat la acestea.

Capitolul III – Drepturile Dumneavoastră

8. Exercitarea drepturilor

8.1. Puteți oricând să contactați Societatea în vederea exercitării drepturilor descrise în continuare, la oricare din coordonatele de contact ale Societății.

9. Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate

9.1. Aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm în privința Dumneavoastră și informații cu privire la:

 • scopurile prelucrării;
 • categoriile de date cu caracter personal prelucrate;
 • categoriile de destinatari ai datelor;
 • durata de stocare a datelor;
 • dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor prelucrate ori dreptul de a restricționa sau de a vă opune cu privire la prelucrarea acestora;
 • dreptul de a depune o plângere în fața ANSPDCP.

10. Dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal prelucrate

10.1. Aveți dreptul să ne solicitați rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte pe care la avem în privința Dumneavoastră.

11. Dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate

11.1. Aveți dreptul să ne solicitați ștergerea datelor cu caracter personal pe care le avem cu privire la Dumneavoastră.

11.2. Cu toate acestea, în anumite situații nu putem da curs solicitării Dumneavoastră. Spre exemplu, nu putem proceda la ștergerea datelor în cazul în care avem obligația legală de a le păstra pentru o anumită perioadă, cum este cazul obligațiilor legale care ne impun să păstrăm datele pentru perioada prevăzută de lege, din rațiuni fiscale și de contabilitate.

12. Dreptul de a restricționa prelucrarea datelor cu caracter personal

12.1. Puteți obține restricționarea prelucrării datelor în cazurile descrise în art. 18 din Regulamentul GDPR.

13. Dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal

13.1. Aveți dreptul de a vă opune la prelucrarea datelor în situațiile descrise de art. 21 din Regulamentul GDPR.

14. Dreptul de a porta datele cu caracter personal prelucrate

14.1. Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat și le avem în privința Dumneavoastră, în condițiile descrie de art. 20 din Regulamentul GDPR.

15. Dreptul de a vă retrage consimțământul acordat cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;

15.1. În orice moment, aveți dreptul de a vă modifica sau retrage consimțământul/acordul cu privire la prelucrarea datelor pe care ni le-ați furnizat.

15.2. Trebuie să aveți în vedere că în acest caz este posibil să nu mai putem derula relațiile comerciale cu Dumneavoastră. Totodată, trebuie să aveți în considerare și faptul că, în urma modificării sau retragerii consimțământului acordat, este posibil ca acest lucru să nu afecteze prelucrările de date efectuate anterior sau să nu determine ștergerea anumitor date pentru care Societatea are o obligație legală de prelucrare sau un interes legitim în păstrarea acestora.

16. Dreptul de a depune o plângere în fața autorității naționale de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal.

16.1. Aveți dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în Bd. G-ral. Gheorghe Magheru, Nr. 28-30, Sector 1, 010336, București, România, website: https://www.dataprotection.ro/?page=contact&lang=ro

16.2. Fără a vă afecta într-un fel acest drept, dacă aveți orice neclaritate sau sesizare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către Societate, ne-o puteți adresa la coordonatele prevăzute pentru contact, iar Noi vom face tot posibilul să lămurim orice aspect.

Capitolul IV – Politica privind modulele cookie

17. Despre cookie-uri

17.1 Pentru funcționarea normal a Website-ului sunt folosite anumite module cookie. Acestea sunt plasate în mod automat pe dispozitivul de pe care utilizatorii accesează Website-ul. Prin intermediul acestor module cookie pot fi colectate unele date cu caracter personal.

17.2 Cookie-urile sunt mici fişiere de text ce pot fi utilizate de către website-uri pentru a face utilizarea lor mai eficientă. Legea prevede că pot fi stocate anumite cookie-uri pe dispozitivele de pe care sunt accesate website-urile, în cazul în care aceste cookie-uri sunt strict necesare pentru operarea website-urilor în cauză. Pentru toate celelalte tipuri de cookie-uri este necesar consimțământul utilizatorului.

18. Tipuri de cookie-uri

18.1 În funcție de rolul lor, cookie-urile pot fi clasificate în 4 categorii, respectiv:

 • Cookie-uri necesare: acestea sunt folosite pentru a face website-urile utilizabile prin activarea funcţiilor de bază, cum ar fi navigarea în pagină şi accesul la zonele securizate de pe website. În absența acestor cookie-uri, website-urile nu pot funcţiona corespunzător.
 • Cookie-uri de preferinţă: acestea sunt folosite pentru a stoca anumite informații care modifică comportamentul sau aspectul website-urilor, precum limba de afișare a acestora, dimensiunea textului etc.
 • Cookie-uri de statistică: acestea sunt folosite pentru a permite deținătorilor de website-uri să înţeleagă modul în care vizitatorii interacţionează cu website-urile, prin colectarea şi raportarea unor informaţii în mod anonim.
 • Cookie-uri de marketing: acestea sunt folosite pentru a urmări utilizatorii website-urilor, de la un website la altul. Scopul acestora este de a afişa anunţuri relevante intereselor fiecărui utilizator.

19. Cookie-urile folosite de Website

Acest Website utilizează cookie-urile prevăzute mai jos, structurate în cele patru categorii descrise mai sus. Totodată, este descris și scopul utilizării acestor cookie-uri, durata de stocare a lor, dar și persoanele care le furnizează.

Cu excepția cookie-urilor din categoria celor necesare, a căror utilizare este permisă de lege fără a fi necesară obținerea unui acord din partea Dumneavoastră, celelalte cookie-uri sunt folosite numai în măsura în care Dumneavoastră vă exprimați acordul în acest sens.

Publicitate țintită (targetată)
Subgrup de cookie-uri Cookie-uri Cookie-uri utilizate Perioada de valabilitate
criteo.com optout Terț 364 zile
c.bing.com MR Terț 6 zile
hit.gemius.pl Gdyn, Gtest, Gtestem Terț 394 zile, 6 zile, Câteva secunde
casalemedia.com CMID, CMPRO, CMPS Terț 364 zile, 89 zile, 89 zile
demdex.net Demdex Terț 180 zile
youtube.com CONSENT, VISITOR_INFO1_LIVE Terț 6191 zile, 180 zile
go.sonobi.com HAPLB8S Terț sesiune
amazon-adsystem.com ad-id Terț 233 zile
lijit.com _ljtrtb_16, _ljtrtb_92, _ljtrtb_94 Terț 364 zile, 364 zile, 364 zile

Aceste fișiere sunt adăugate pe website-ul nostru de către partenerii noștri furnizori de publicitate (Vendor-i). Acestea pot fi utilizate de aceste companii pentru a vă crea un profil al intereselor dvs. și pentru a vă afișa anunțuri publicitare adaptate intereselor și comportamentului dumneavoastră, inclusiv pe alte website-uri. Acestea funcționează prin identificarea unică a browser-ului și a dispozitivului dumneavoastră. Dacă nu permiteți plasarea/accesarea acestor fișiere, vi se va afișa publicitate neadaptată la profilul dumneavoastră. Selectarea opțiunii generale Activ (DA) pentru acest scop implică inclusiv acordul dvs. pentru plasare/accesare de informații, prin Tehnologii de tip Cookie, de către toți Vendor-ii din lista de mai jos, cu excepția situației în care optați cu Inactiv (NU) pentru unii Vendor-i, în mod individual, în lista generală de Vendori, pe care o regăsiți la secțiunea “Confidențialitatea dvs.”

Prelucrări privitoare la publicitate (inclusiv Google)

 • Crearea unui profil de reclame personalizate

Un profil poate fi construit despre dvs. și interesele dvs. pentru a afișa reclamele personalizate care sunt relevante pentru dvs.

 • Selectarea reclamelor personalizate

Reclamele personalizate vă pot fi afișate pe baza unui profil despre dvs.

 • Măsurarea performanței reclamelor

Performanța și eficiența reclamelor pe care le vedeți sau cu care interacționați pot fi măsurate.

 • Aplicarea cercetărilor de piață pentru a genera informații despre audiență

Cercetarea de piață poate fi utilizată pentru a afla mai multe informații despre publicul care vizitează site-urile/aplicațiile și vizualizează reclamele.

 • Selectarea reclamelor de bază

Reclamele vă pot fi afișate pe baza conținutului pe care îl vizualizați, a aplicației pe care o utilizați, locației dvs. aproximative sau tipului dispozitivului dvs.

Prelucrari privitoare la publicitate (inclusiv Google)
Subgrup de cookie-uri Cookie-uri Cookie-uri utilizate Perioada de valabilitate
Yahoo IDSYNC Terț 366 zile
company-target.com tuuid, tuuid_lu Terț 730 zile, 730 zile
adotmob.com partners, uid, uuid Terț 395 zile, 395 zile, 395 zile
turn.com uid Terț 365 zile
dotomi.com DotomiTest Terț Câteva secunde
sitescout.com _ssuma, ssi Terț 365 zile, 365 zile
zemanta.com zuid Terț 365 zile
mxptint.net mxpim Terț 731 zile
admp-tc-sati.adtlgc.com adptset_0046, evid_0046, evid_set_0046 Terț Câteva secunde, 90 zile, Câteva secunde
bing.com MUID Terț 388 zile
addthis.com loc, uvc, xtc Terț 394 zile, 394 zile, 394 zile
smartadserver.com csync, pbw, pid, TestIfCookie, TestIfCookieP Terț Câteva secunde, 397 zile, Câteva secunde, sesiune, Câteva secunde
mfadsrvr.com c, ssh, tuuid, tuuid_lu Terț 365 zile, 730 zile, 365 zile, 365 zile
Cxense cX_P Terț Câteva secunde
criteo.com uid Terț 390 zile
blismedia.com b Terț 365 zile
mathtag.com uuid Terț 365 zile
crwdcntrl.net _cc_aud, _cc_cc, _cc_dc, _cc_id Terț 270 zile, 270 zile, 270 zile, 270 zile
Yahoo A3 Terț 365 zile
acuityplatform.com auid, aum Terț 365 zile, 365 zile
ads.stickyadstv.com UID, uid-bp-159 Terț 30 zile, 60 zile
3lift.com sync, tluid Terț 90 zile, 90 zile
linkedin.com bcookie, li_gc, lidc Terț 729 zile, 725 zile, Câteva secunde
demdex.net demdex Terț 180 zile
mrtnsvr.com userId Terț 366 zile
pagead2.googlesyndication.com GoogleAdServingTest Terț sesiune
tapad.com TapAd_3WAY_SYNCS, TapAd_DID, TapAd_TS Terț 60 zile, 60 zile, 60 zile
socdm.com SOSYNC Terț 730 zile
360yield.com tuuid, tuuid_lu, um, umeh Terț 90 zile, 90 zile, 90 zile, 90 zile
quantserve.com d, mc Terț 90 zile, 365 zile
everesttech.net everest_g_v2 Terț sesiune
srv.stackadapt.com sa-user-id-v2 Terț 365 zile
simpli.fi suid, suid_legacy Terț 2187 zile, 2187 zile
bluekai.com bkpa, bku Terț 365 zile, 365 zile
amazon-adsystem.com ad-privacy Terț 1902 zile
adtlgc.com evid_0046 Terț 540 zile
pool.admedo.com c, tuuid, tuuid_lu Terț 365 zile, 365 zile, 365 zile
contextweb.com gdpr, pb_rtb_ev, V Terț 30 zile, 365 zile, 360 zile
eus.rubiconproject.com cd Terț sesiune
bidswitch.net bsw_origin_init, c, custom_data, tuuid, tuuid_lu Terț Câteva secunde, 365 zile, Câteva secunde, 365 zile, 365 zile
creative-serving.com c, tuuid, tuuid_lu Terț 390 zile, 390 zile, 390 zile
Cxense cX_P, evid_set_0046 Terț Câteva secunde, Câteva secunde
1rx.io _rxuuid Terț 365 zile
bh.contextweb.com INGRESSCOOKIE Terț sesiune
dnacdn.net browser_data Terț 390 zile
sportradarserving.com c, zuuid, zuuid_k, zuuid_k_lu, zuuid_lu Terț 365 zile, 365 zile, 365 zile, 365 zile, 365 zile
beacon.lynx.cognitivlabs.com ss, UID Terț 365 zile, 365 zile
id5-sync.com 3pi, callback, car, cf, cip, cnac, gdpr, id5 Terț 90 zile, Câteva secunde, Câteva secunde, Câteva secunde, Câteva secunde, Câteva secunde, Câteva secunde, Câteva secunde
ce.lijit.com _ljtrtb_1, _ljtrtb_12, _ljtrtb_16, _ljtrtb_27, _ljtrtb_43, _ljtrtb_49, _ljtrtb_76, _ljtrtb_80, _ljtrtb_83, _ljtrtb_85, _ljtrtb_86 Terț Câteva secunde, Câteva secunde, Câteva secunde, Câteva secunde, Câteva secunde, Câteva secunde, Câteva secunde, Câteva secunde, Câteva secunde, Câteva secunde, Câteva secunde
eqads.com EQUser Terț 92 zile
dpm.demdex.net dpm Terț 180 zile
ipredictive.com cu Terț 365 zile
s7.addthis.com __atrfs, __atuvc, __atuvs Terț Câteva secunde, 394 zile, Câteva secunde
semasio.net SEUNCY Terț 365 zile
rfihub.com eud, rud, ruds Terț 365 zile, 365 zile, sesiune
tribalfusion.com ANON_ID, ANON_ID_old Terț 90 zile, 365 zile
Cxense gckp Terț Câteva secunde
adform.net C Terț 30 zile
adsby.bidtheatre.com __kuid Terț 7 zile
rubiconproject.com audit, khaos Terț 365 zile, 365 zile
c.appier.net _auid Terț 365 zile
doubleclick.net DSID, IDE, test_cookie Terț 365 zile, 365 zile, 365 zile
rlcdn.com pxrc, rlas3 Terț Câteva secunde, Câteva secunde
digitaleast.mobi de_tp_cookie Terț 730 zile
bidr.io bito, bitoIsSecure, checkForPermission Terț Câteva secunde, Câteva secunde, Câteva secunde
smadex.com smxrbc, smxtrack Terț 30 zile, 360 zile
code3.adtlgc.com evid_set_0046 Terț Câteva secunde
w55c.net matchbluekai, matchgoogle, matchrubicon, matchtriplelift, wfivefivec Terț 30 zile, 29 zile, 30 zile, 30 zile, 365 zile
adnxs.com anj, uids, uuid2 Terț 90 zile, 90 zile, 90 zile
adfarm1.adition.com UserID1 Terț 180 zile
lijit.com _ljtrtb_1, _ljtrtb_12, _ljtrtb_27, _ljtrtb_43, _ljtrtb_49, _ljtrtb_76, _ljtrtb_80, _ljtrtb_83, _ljtrtb_85, _ljtrtb_86, ljt_reader, ljtrtb, ljtrtbexp Terț Câteva secunde, Câteva secunde, 365 zile, Câteva secunde, Câteva secunde, 365 zile, 365 zile, 365 zile, Câteva secunde, 365 zile, 365 zile, 365 zile, 365 zile
openx.net i Terț 365 zile
adsrvr.org TDCPM, TDID Terț 365 zile, 365 zile
spotxchange.com audience Terț 365 zile
targeting.unrulymedia.com _rxuuid Terț 365 zile

Rețele de socializare

Rețele de socializare
Subgrup de cookie-uri Cookie-uri Cookie-uri utilizate Perioada de valabilitate
youtube.com YSC Terț sesiune

Aceste fișiere sunt plasate/accesate de o serie de servicii de rețele de socializare pe care le-am adăugat pe website, pentru a permite urmărirea comportamentului dvs. pe website-urile accesate si corelarea acestor date cu cele aferente contului din rețeaua de socializare respectivă sau cu alte date, în scopul construirii unui profil al intereselor dvs. și utilizării acestora în scop de publicitate sau personalizarea conținutului; în plus, aceste fișiere vă permit distribuirea conținutului către prietenii și rețelele dvs. Acest lucru poate afecta conținutul și mesajele pe care le vedeți pe alte website-uri pe care le vizitați. Dacă nu permiteți plasarea/accesarea acestor fișiere, este posibil să nu puteți utiliza sau vizualiza aceste instrumente de distribuire. Selectarea opțiunii generale Activ (DA) pentru acest scop implică inclusiv acordul dvs. pentru plasare/accesare de informații, prin Tehnologii de tip Cookie, de către toți Vendor-ii din lista de mai jos, cu excepția situației în care optați cu Inactiv (NU) pentru unii Vendor-i, în mod individual.

20. Drepturile utilizatorilor în legătură cu datele colectate prin intermediul cookie-urilor

20.1 În conformitate cu reglementările în vigoare, în măsura în care sunt colectate anumite date cu caracter personal de la utilizatori, prin intermediul modulelor cookie, aceștia beneficiază de următoarele drepturi:

 • Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate;
 • Dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal prelucrate;
 • Dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate;
 • Dreptul de a restricționa prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • Dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal;
 • Dreptul de a porta datele cu caracter personal prelucrate;
 • Dreptul de a vă retrage consimțământul acordat cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • Dreptul de a depune o plângere în fața autorității naționale de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal.

20.2 Detalierea acestor drepturi este prevăzută în Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), disponibil aici.

20.3 Totuși, datele prelucrate de Website nu necesită și nu permit identificarea utilizatorilor, motiv pentru care cererile întemeiate pe drepturile menționate mai sus pot rămâne nesoluționate.

20.4 În măsura în care doriți mai multe informații cu privire la modulele cookie, puteți adresa o solicitare în acest sens la coordonatele menționate mai sus, la începutul politicii.

Capitolul V – Alte aspecte

 1. Din când în când, vom proceda la revizuirea Politicii de Confidențialitate. În acest sens, vă rugăm să o consultați de fiecare dată când considerați necesar, iar dacă modificările efectuate vă prejudiciază în vreun fel, să ne informați pentru a discuta această situație.
 2. Orice întrebări pe care le aveți cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către Societate le puteți adresa la: redactie@academiacatavencu.com sau la numărul de telefon: +4 021 310.30.11.
 3. Această Politică de confidențialitate a fost actualizată la data de 29.04.2024.